Posturaal Orthostatisch Tachycardie Syndroom

POTS is een aandoening waarbij de overgang van een liggende positie naar een staande positie een abnormaal grote toename van de hartslagfrequentie veroorzaakt. Hierbij treden symptomen op zoals duizeligheid, licht in het hoofd zijn, moeite met nadenken, wazig zicht of gevoel van slapte.

Over de oorzaak van POTS is nog weinig bekend. POTS wordt vaak gezien in combinatie bij mensen met een chronische (genetische) aandoening; bij hen is POTS vermoedelijk het gevolg van deze aandoening. POTS is een vorm van Dysautonomie.

Het voornaamste kenmerk van POTS is een meetbare toename van de hartslag na het aannemen van een staande of zittende positie.
Symptomen die hier onder andere bij horen zijn hartkloppingen, duizeligheid, licht in het hoofd zijn, pijn op de borst, benauwdheid, misselijkheid, spierslapte of een zwaar gevoel in de benen, wazig zien en cognitieve problemen, zoals moeite met nadenken. Deze symptomen kunnen verergeren door lange tijd te zitten, lange tijd te staan, alcohol, warmte, beweging of het nuttigen van een grote maaltijd.

Eén derde van de mensen met POTS valt flauw in reactie op houdingsveranderingen of beweging. Veel mensen hebben ook vaak klachten van migraine-achtige hoofdpijn, chronische vermoeidheid en slaapstoornissen. POTS komt vaak voor in combinatie met een vorm van hypermobiliteit en het mestcelactivatiesyndroom.

Behandeling is per patiënt uniek en kan bestaan uit het vermijden van staan, overeind zitten en andere factoren die POTS uitlokken, een hoge inname van zout, natriumchloride-infusen en vocht, compressiekousen (steunkousen), bewegingstherapie en medicijnen.
Hiernaast kan ook cognitieve gedragstherapie worden gegeven om patiënten te ondersteunen bij het omgaan met- en accepteren van de ziekte en de beperkingen die het met zich meebrengt. De gemiddelde leeftijd waarop POTS ontstaat is 20 jaar en het treft vaker vrouwen dan mannen.