Hervatting crowdfunding

We zijn een dag verder in Barcelona. Een dag waarop veel duidelijk is geworden. Zo is er vandaag op basis van de onderzoeken besloten dat er nog meer wervels vastgezet moeten gaan worden dan vooraf gedacht. Dat betekent dat de nek helemaal vastgezet moet worden tot aan de tweede borstwervel. Helaas is dit noodzakelijk omdat er anders grote kans is dat het op termijn weer fout gaat. 

Ook is vandaag duidelijk geworden wat de kosten hiervoor zullen zijn en hebben we een berekening gemaakt van het bedrag dat we nog nodig hebben. Dat is een bedrag van 19.400 euro. Gelukkig mogen we dat deels achteraf betalen aan het ziekenhuis omdat we dit geld nu nog niet bij elkaar hebben en de operatie wel morgen plaats moet vinden.
Hoewel we het heel lastig vinden wéér om geld te moeten vragen hebben we geen andere keus en willen we u/jou toch weer vragen om een donatie te doen.
Ook het delen van dit bericht wordt zeer gewaardeerd.
We houden de hoop en het vertrouwen dat we ook deze (financiële) tegenslag weer goed te boven zullen komen.