Doneren

Opgehaald tot nu toe:
100%

We zijn iedereen die heeft gedoneerd vanuit de grond van ons hart dankbaar dat we de 100% hebben bereikt en daarmee het streefbedrag van €109.000 hebben ontvangen. De operatie in Barcelona en de ambulancevlucht kunnen hiermee doorgaan! Nogmaals hartelijk bedankt!

U kunt nog steeds doneren. Dit geld zal worden gebruikt voor onvoorziene omstandigheden en/of de periode van revalidatie na de operatie. U kunt hiervoor gebruikmaken van iDeal. Bij voorbaat hartelijk bedankt!

Bedrag €*Ook kunt u handmatig uw donatie overmaken naar:
NL22 INGB 0008 6848 10 t.n.v. Stichting Help (Es)mee

(People from outside the European Union can donate by transferring money with the following information:
IBAN: NL22INGB0008684810 and BIC (= SWIFT): INGBNL2A
In case you are asked for an address of our bank, please use:

ING Bank N.V.
Foreign Operations
PO Box 1800
1000 BV Amsterdam

Many thanks in advance!)